Chuông báo gọi y tá BitCare

Chuông báo gọi y tá BitCare là một hệ thống chuông báo gọi y tá chuẩn TCP/IP là một trong những giải pháp tiên tiến nhất dành cho bệnh viện hiện nay, bác sĩ và y tá có thể đảm thoại bằng hình ảnh và giọng nói, hệ thống được kết nối với nhau bởi hệ thống mạng LAN do vậy nó mang đến sự ổn định cho phép hoạt động 24/24h mà không có bất kể trục trặc gì. 

Hệ thống báo gọi y tá Bit Care cho phép bạn kết nối tới Smartphone của mình giúp theo dõi bệnh nhân, không chỉ vậy bạn có thể mở rộng lắp đặt thêm Camera để giúp theo dõi bệnh nhân sát sao hơn. Với phần mềm quản lý bệnh nhân trên máy tính bạn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, thống kê số cấp cứu, gọi hỗ trợ,... rất rất nhiều các tính năng khác.

Báo gọi y tá Hải Hưng là đơn vị phân phối thiết bị và cung cấp giải pháp hệ thống chuông báo gọi y tá BitCare tại Việt Nam, hãy xem ngay những thiết bị của hệ thống báo gọi BitCare sau đây.
RT-1 | Bộ quản lý phòng bệnh nhân

RT-1 | Bộ quản lý phòng bệnh nhân

Bộ quản lý phòng RT-1 kết nối dữ liệu với hệ thống mạng LAN, đồng thời cấp nguồn PoE cho tối ...
NST-10 | Màn hình trạm trực 10

NST-10 | Màn hình trạm trực 10"

Máy chủ trạm trực của hệ thống báo gọi y tá Bitcare, tương thích với chuẩn IP và Semi-IP
HS-1 | Tay gọi kéo dài cho bệnh nhân

HS-1 | Tay gọi kéo dài cho bệnh nhân

Tay gọi kéo dài cho bệnh nhân gồm một nút nhấn gọi y tá và microphone giúp bệnh nhân đàm thoại ...
Màn hình gọi y tá gắn đầu giường bệnh nhân

Màn hình gọi y tá gắn đầu giường bệnh nhân

Màn hình gọi y tá gắn tại đầu giường bệnh nhân, hiển thị thông tin của bệnh nhân với màn hình ...
Nút gọi đầu giường BT-A Bitcare

Nút gọi đầu giường BT-A Bitcare

Nút gọi đầu giường BT-A Bitcare được lắp đặt tại đầu giường bệnh nhân, công dụng để gọi y tá, được ...