Video

Hướng dẫn lắp đặt chuông gọi y tá dòng sản phẩm NHX hãng Aiphone

Hải Hưng hướng dân quý khách hàng cách lắp đặt chuông báo gọi y tá dòng sản phẩm NHX  của hãng Aihphone :